Denk Doe Duurzaam - S01 / E02

15% minder gas bij het Rijk

In de tweede aflevering bespreken we de gasreductie bij het Rijk zelf. Ewout de Bruijn en Ivo Bonajo praten met Martine Meerburg. Zij is de coördinator van de rijksbrede gasreductie vanuit haar functie als coördinerend beleidsmedewerker duurzaamheid, faciliteiten en huisvesting bij het ministerie BZK.

In deze aflevering kom je onder andere te weten hoe en waarom het Rijk deze winter 15% extra gas bespaart in haar gebouwen, naast de structurele verduurzaming. Wat vraagt dat van de gebruikers van de panden?

company logo

Over Denk Doe Duurzaam

Bij het Rijk werken we samen aan een duurzame bedrijfsvoering: groen, circulair,

sociaal en innovatief. We verwachten dat van de samenleving, dus doen we het zelf ook.

De rijksoverheid is een grote organisatie, met elkaar kunnen we een groot verschil maken.

We krijgen er een mooiere wereld voor terug.

Luister via ...

Volg ons op ...