Behoud het Borrebos - S02 / E01

Waarom houdt demissionair-minister Hugo de Jonge de marktwaarde van Paleis Soestdijk onder de pet?

In 2017 is de marktwaarde van het complete Landgoed Paleis Soestdijk getaxeerd en de minister weigert halsstarrig die bekend te maken

Op 7 maart 2024 diende voor de bestuursrechter van de Rechtbank Midden-Nederland een beroepszaak inzake het geheimhouden van de in 2017 getaxeerde marktwaarde van het Landgoed Paleis Soestdijk. Ondanks diverse verzoeken het taxatiebedrag publiek te maken weigert demissionair-minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daartoe over te gaan. In deze podcast hoort u er meer van. Er meer over lezen kan ook. Bezoekt u dan de website van Behoud het Borrebos.

Over Behoud het Borrebos

Behoud het Borrebos heeft in de breedste zin van het woord ten doel op te komen voor de natuurbelangen die door ontwikkelingen in de (bos)gebieden op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk worden bedreigd.