Behoud het Borrebos - S01 / E06

Staat houdt marktwaarde Paleis Soestdijk angstvallig onder de pet

Beroep aangetekend bij de Rechtbank Midden-Nederland tegen weigering openbaarmaking marktwaarde Landgoed Paleis Soestdijk

In 2017 stelde een gespecialiseerd onderzoeksbureau in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf de marktwaarde vast van het complete Landgoed Paleis Soestdijk. Om vast te kunnen stellen of ons vermoeden juist is, dat er ingeval de verkoop van het landgoed aan de MeyerBergman Erfgoed Groep sprake was van ongeoorloofde staatssteun en of de bouw van een woonwijk in beschermd bosgebied nodig is als essentiële kostendrager voor de restauratie van het paleis, is aan het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd met die marktwaarde voor de dag te komen. In de podcast 'Het Rijk houdt marktwaarde Paleis Soestdijk angstvallig onder de pet' hoort u waarom er beroep is aangetekend bij de Rechtbank Midden-Nederland tegen de weigering van het Rijksvastgoedbedrijf op de proppen te komen met de marktwaarde.

Over Behoud het Borrebos

Behoud het Borrebos heeft in de breedste zin van het woord ten doel op te komen voor de natuurbelangen die door ontwikkelingen in de (bos)gebieden op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk worden bedreigd.