Behoud het Borrebos - S0 / E04

Projectontwikkelaar komt met twee bruidsschatten goed aan zijn trekken...

Twee bruidsschatten Paleis Soestdijk

Het is niet vreemd dat aan nieuwe eigenaren van door het rijk afgestoten onroerend erfgoed een bruidsschat wordt meegegeven. Zo kreeg bijvoorbeeld het consortium De Nieuwe Rentmeester in 2021 bij de aankoop van een groot deel van het gevangeniscomplex in het Drentse Veenhuizen van de rijksoverheid een flinke zak geld mee, waarmee een belangrijk deel van de restauratie en renovatie van de ± 80 gebouwen op het 45 hectare grote terrein kan worden aangepakt. In het verhaal van de verkoop van het Landgoed Paleis Soestdijk komt de naam bruidsschat niet voor. Toch was er ook ingeval die verkoop wel degelijk sprake van een bruidsschat. Sterker nog, de MeyerBergman Erfgoed Groep ontving zelfs twee bruidsschatten van de rijksoverheid . Hoe dat zit, hoort u in deze podcast.


Over Behoud het Borrebos

Behoud het Borrebos heeft in de breedste zin van het woord ten doel op te komen voor de natuurbelangen die door ontwikkelingen in de (bos)gebieden op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk worden bedreigd.