Behoud het Borrebos - S01 / E07

Over verloren vertrouwen gesproken...

Het wachten is op de Raad van State en op de Rechtbank Midden-Nederland

In deze podcast hoort u over de nieuwste ontwikkelingen rond het Landgoed Paleis Soestdijk. 

Over Behoud het Borrebos

Behoud het Borrebos heeft in de breedste zin van het woord ten doel op te komen voor de natuurbelangen die door ontwikkelingen in de (bos)gebieden op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk worden bedreigd.