Behoud het Borrebos - S01 / E01

Hoe het Nieuwe Paleis Soestdijk er moest komen...

Behoud het Borrebos

In december 2017 wordt de MeyerBergman Erfgoed Groep eigenaar van het monumentale Landgoed Paleis Soestdijk. In september 2022 gaat tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht de documentaire 'Het nieuwe Soestdijk' van Frans Bromet in première. In 90 minuten laat de film de periode zien van begin 2019 tot en met de vaststelling van het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk door de gemeenteraad van Baarn op 23 februari 2022. De tijd die daaraan voorafging komt niet aan bod in de documentaire. Daarin voorziet deze podcast.

Over Behoud het Borrebos

Behoud het Borrebos heeft in de breedste zin van het woord ten doel op te komen voor de natuurbelangen die door ontwikkelingen in de (bos)gebieden op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk worden bedreigd.