Behoud het Borrebos - S01 / E05

De allerboste wensen voor 2023!

Nieuwjaarsboodschap Behoud het Borrebos

Prof. dr. Eibert van der Meer-Bosgraag neemt op uitnodiging van Behoud het Borrebos de nieuwjaarsboodschap-2023 voor zijn rekening. In zijn elf minuten durende overdenking legt de wereldvermaarde bosecoloog uit waarom zijn vertrouwen in de politiek tot ver beneden het vriespunt is gedaald. Zo hekelt hij onder meer het dubieuze verkoopspel dat er toe leidde dat het Landgoed Paleis Soestdijk in 2017 door de overheid aan een projectontwikkelaar is verkwanseld, met de natuur als kind van de rekening. 

Vingers gekruist voor de natuur

Onderwijl hoopt Behoud het Borrebos dat de Raad van State het door de MeyerBergman Erfgoed Groep voor zijn landgoed bedachte verdienmodel, op zijn minst deels, naar de prullenmand zal verwijzen. Dan zou het nieuwe jaar voor de flora en fauna op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk niet meer stuk kunnen! Bovendien zou zo’n uitspraak richting de politiek een krachtig signaal inhouden om het belang van de natuur voortaan te laten prevaleren boven dat van projectontwikkelaars.

Over Behoud het Borrebos

Behoud het Borrebos heeft in de breedste zin van het woord ten doel op te komen voor de natuurbelangen die door ontwikkelingen in de (bos)gebieden op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk worden bedreigd.