Behoud het Borrebos - S02 / E02

Behoud het Borrebos blijft alert!

In deze podcast hoort u een terugblik op de dubieuze wijze waarop de rijksoverheid Paleis Soestdijk heeft verkwanseld en waarom Behoud het Borrebos de situatie op en rond het landgoed nauwlettend blijft volgen.

Voorafgaand aan het verhaal van deze podcast hecht Behoud het Borrebos eraan nog maar eens aan te geven dat ons verzet tegen de ontwikkelingen op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk louter en alleen voortkomt uit de waarde die wij hechten aan het instandhouden van de natuur op het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed.


Daarbij zijn wij van oordeel dat de rijksoverheid na het overlijden van de laatste paleisbewoner in december 2004 onvoorstelbaar slecht is omgegaan met het rijksmonumentale Paleis Soestdijk en dat naar onze stellige overtuiging de wijze waarop de MeyerBergman Erfgoed Groep in 2017 Paleis Soestdijk in bezit kreeg niet door de beugel kan.


De landgoedeigenaar heeft na het door de Raad van State vernietigde bestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk aangekondigd voorlopig af te zien van het indienen van een nieuw omgevingsplan. Dat lijkt goed nieuws. Waakzaamheid blijft echter geboden voor de natuur op en rond het binnen het natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed. In deze podcast hoort u een terugblik op de dubieuze wijze waarop de rijksoverheid Paleis Soestdijk heeft verkwanseld en waarom Behoud het Borrebos de situatie op en rond het landgoed nauwlettend blijft volgen.

Over Behoud het Borrebos

Behoud het Borrebos heeft in de breedste zin van het woord ten doel op te komen voor de natuurbelangen die door ontwikkelingen in de (bos)gebieden op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk worden bedreigd.