Proba | van denken naar doen - S01 / E06

Doen in websitedevelopment en onlinemarketing | Marijn Ruijl

Wat zijn ontwikkelingen in het vakgebied als Websitedeveloper en Online marketeer? Welke ontwikkelingen is Marijn zelf doorgegaan en hoe ziet hij dat het vakgebied zich ontwikkelt?

Hoe gebruikt hij het Proba model (met name de linkerkant 'het DOEN'). Hoe ziet hij dat denken en doen elkaar versterken als je elkaar hierin goed weet te vinden?

Ondanks dat wij elkaar al langer kennen, is Marijn de afgelopen anderhalf jaar steeds intensiever binnen Prosos gaan werken. Als website developer en Online marketing specialist zet hij zich in om onze relaties te assisteren bij de vraagstukken die voorliggen.

Over Proba | van denken naar doen

“De brug tussen denken en doen: als je leert hoe je daar overheen loopt, is geen doel onhaalbaar.” Anita Holthuis-van Leeuwenkamp

Hoe bepaal je als bedrijf je business, sales en marketingstrategie? Hoe zorg je ervoor dat de waan van de dag je niet inhaalt? En dat de opgestelde plannen, waar je veel tijd en moeite aan besteedt, ook echt tot uitvoer worden gebracht? Hoe beïnvloed je je resultaten? Voor veel bedrijven is het lastig om de theoretische kennis over strategie en productlancering om te ze en in praktisch handelen. In dit boek ga je hier gericht mee aan de slag. Aan de hand van het Probamodel ga je in negen duidelijke stappen aan het werk om je doelen te bereiken. Als directeur, (sales)manager of marketeer kom je zo samen met je team van denken naar doen.

Proba helpt je stapsgewijs op gestructureerde wijze je business-, sales- en marketingstrategie tot een succes te maken. Ga je mee op reis?


Luister via ...

Volg ons op ...