Samen Sterker Podcast Defensie - S0 / E62

Robin Imthorn & Renaldo Ishaak #62: Platform KNAK: geknakt, maar niet gebroken. Aandacht voor PTSS.

‘Praat erover, want je bent niet alleen.’

Robin Imthorn en Renaldo Ishaak richten het platform KNAK op, om zichtbaarheid te geven aan verhalen van militairen over mentale gezondheid. ‘Praat erover, want je bent niet alleen.’  

Ook dit initiatief typeert een adaptieve krijgsmacht. In dit geval de adaptiviteit in onszelf. Onze militairen voeren taken uit onder hoge druk en extreme omstandigheden. Dit heeft invloed op het mentale welzijn van onze militairen. 

In het kader van goed werkgeverschap heeft Defensie de taak om haar personeel op één te zetten en het beste in hen naar boven te halen.

KNAK richt zich op het reduceren van uitval, sociale veiligheid en op behoud van personeel. Dit alles door ‘mentale uitdagingen’ bespreekbaar te maken.

Beide heren hebben zelf PTSS en kwamen er enkele jaren geleden achter dat ze aan de slag moesten met hun mentale gezondheid. Ook al was het een automatische reactie om steeds gewoon door te gaan met werk.  

Robin Imthorn is Marinier en leerde in de opleiding dat je emoties kunt uitschakelen. 'Soms is dat handig omdat er gehandeld moet worden, maar je moet ook leren emoties weer in te schakelen.’ 

Renaldo Ishaak werkt als teamleider bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. In 2021 bracht hij het boek First responder uit. Hierin schrijft hij over de aanslag tijdens Koninginnedag 2009 in Apeldoorn, waar hij als een van de eerste bij de aanslagpleger stond om eerstehulphandelingen te verrichten. 

In deze podcast vertellen de mannen op een wel heel toepasselijke locatie hun verhaal en vragen aandacht voor KNAK.

company logo

Over Samen Sterker Podcast Defensie

Vrijheid, veiligheid en welvaart zijn niet meer vanzelfsprekend. 
De stabiliteit van Europa staat onder druk en de betrokkenheid bij een grootschalig conflict binnen afzienbare tijd is een serieus te nemen scenario.
Dit vraagt om een effectieve en schaalbare Defensieorganisatie in een weerbare maatschappij.
Maar hoe kom je nu tot een schaalbare organisatie? Hoe doen we dat zelf? Hoe gaan we samenwerken?
In deze podcastserie nemen we jullie mee in de successen en uitdagingen van het realiseren van de schaalbare krijgsmacht.

Luister via ...

Volg ons op ...