Samen Sterker Podcast Defensie - S0 / E55

Marijke Beunk #55: Business club genie: het schaalbare schild voor de veiligheid van Nederland.

In de podcast wordt aandacht besteed aan de lance…

In de podcast wordt aandacht besteed aan de lancering van de business club genie. Een platform voor het verbinden van het bedrijfsleven. Een initiatief wat is voortgevloeid uit eerdere ervaringen van de Total Force genie en op zoek is naar bedrijven met een pioniersmentaliteit. We leven in een wereld waar een conflict of dreiging dagelijks om de hoek kijkt. De genie ondersteunt de Krijgsmacht in het bouwen, verbinden en beschermen en gelooft in een nauwe samenwerking met civiele partijen en overheden. Daarom is de Total Force Genie opgericht. De Total Force Genie brengt de twee werelden samen. Want samen kunnen we elkaar versterken door de inzet van mensen, manieren en middelen. Dit betekent dat bouwers, ingenieurs, machinisten, reservisten en andere professionals hun specifieke kwaliteiten kunnen inzetten. In het veld, of op afstand. Daarnaast zetten we materieel en materiaal in. Dit gebeurt alleen niet dagelijks, maandelijks of misschien wel jaarlijks. Om toch met elkaar in gesprek te blijven, een relatie/partnerschap op te bouwen is tijdens de invictusgames de @Business Club Genie (BCG) gelanceerd. De Business Club Genie is een netwerk voor ondernemers, professionals, reservisten en actieve en post actieve militairen die de genie ondersteunen. Het is een platform om met elkaar te verbinden, om informatie en kennis uit te wisselen, om concrete hulpvragen neer te leggen, maar ook zeker een plek voor kameraadschap. Een netwerk van gelijkgestemden die willen bouwen aan de veiligheid van Nederland. Want samen vormen we het schaalbare schild voor de veiligheid van Nederland.
company logo

Over Samen Sterker Podcast Defensie

Vrijheid, veiligheid en welvaart zijn niet meer vanzelfsprekend. 
De stabiliteit van Europa staat onder druk en de betrokkenheid bij een grootschalig conflict binnen afzienbare tijd is een serieus te nemen scenario.
Dit vraagt om een effectieve en schaalbare Defensieorganisatie in een weerbare maatschappij.
Maar hoe kom je nu tot een schaalbare organisatie? Hoe doen we dat zelf? Hoe gaan we samenwerken?
In deze podcastserie nemen we jullie mee in de successen en uitdagingen van het realiseren van de schaalbare krijgsmacht.

Luister via ...

Volg ons op ...