Samen Sterker Podcast Defensie - S02 / E03

Manon Molenaar, sociale veiligheid is iets waar je naar moet streven, maar je moet ook beseffen dat je nooit een volledig sociaal veilige omgeving zal kunnen realiseren, "aldus de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg.

Manon staat symbool voor een nieuw stijl van leiderschap. Een inspecteur moet niet met een wijzend vingertje zwaaien, maar erop toezien dat er samen gewerkt wordt aan een veilige werkomgeving.

Als leider heb je een grote verantwoordelijkheid voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Hoe zorg je ervoor dat mensen zich veilig en gewaardeerd voelen op de werkvloer? Hoe kun je als toezichthouder handhaven maar tegelijkertijd ook vertrouwen geven? Waarom ontstaan sociaal onveilige dynamieken eigenlijk? Dit en meer bespreken we in de podcast met Inspecteur Militaire Gezondheidszorg Manon Molenaar.

Nieuwe stijl van leiderschap: van inspectie naar toezicht

Manon staat symbool voor een nieuw stijl van leiderschap. Een inspecteur moet niet met een wijzend vingertje zwaaien, maar erop toezien dat er samen gewerkt wordt aan een veilige werkomgeving. De toezichthouder nieuwe stijl is transparant in alles wat hij doet en open voor reflectie en feedback: je moet degene op wie je toezicht houdt ook toezicht laten houden op jou.

De grondvesten van een sociaal veilige omgeving

Hoe creëer je een sociaal veilige werkomgeving? We bespreken de oorsprong van sociale onveiligheid en het belang van eigenwaarde en wederzijds vertrouwen voor een sociaal veilige werkomgeving. “Als je er zelf helemaal mag zijn en fouten mag maken, dan mag de ander dat ook.”

Schurende kernwaarden

Als leider werkt Manon vanuit “schurende kernwaarden”: leren en verbeteren maar ook handhaven, verbonden zijn maar ook onafhankelijk, transparant zijn maar ook zorgvuldig. Schurende kernwaarden dwingen je om altijd in gesprek te blijven: juist dit aanhoudende gesprek maakt het mogelijk om goede beslissingen te nemen in moeilijke situaties.

De grenzen van sociale veiligheid

Manon Molenaar heeft een hart voor het thema van sociale veiligheid, maar ze wijst ook op de grenzen van dit ideaal: je moet ernaar streven, maar ook beseffen dat je nooit een volledig sociaal veilige omgeving zal kunnen realiseren. “Er zullen altijd mensen zijn die baat hebben bij een sociaal onveilige cultuur.” Het minimaliseren begint bij werken aan jezelf en goed leiderschap.

Een bijzondere Reeks tussen Samen Sterker Podcast en Just Culture

In een samenwerking tussen de Samen Sterker Podcast van het Transitieteam CDS en het project Just Culture, wordt de discussie aangegaan over de impact van sociale veiligheid op operationele effectiviteit, waarbij sommigen vrezen dat het de operationele veiligheid ondermijnt, terwijl anderen geloven dat het deze juist versterkt.


company logo

Over Samen Sterker Podcast Defensie

Vrijheid, veiligheid en welvaart zijn niet meer vanzelfsprekend. 
De stabiliteit van Europa staat onder druk en de betrokkenheid bij een grootschalig conflict binnen afzienbare tijd is een serieus te nemen scenario.
Dit vraagt om een effectieve en schaalbare Defensieorganisatie in een weerbare maatschappij.
Maar hoe kom je nu tot een schaalbare organisatie? Hoe doen we dat zelf? Hoe gaan we samenwerken?
In deze podcastserie nemen we jullie mee in de successen en uitdagingen van het realiseren van de schaalbare krijgsmacht.

Luister via ...

Volg ons op ...