Samen Sterker Podcast Defensie - S0 / E24

George Dimitriu et al. #24: leiding geven vanuit angst of vertrouwen?

“Innovatie is 10 procent visie en 90 procent cult…

“Innovatie is 10 procent visie en 90 procent cultuur.” Aldus Bataljonscommandant George Dimitriu, van het 17e Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (GFPI). In deze Samensterker Podcast vertellen George, plaatsvervangend commandant van de Alpha Compagnie Owan en Leonard van het Verkenningspeloton aan Dennie van Diesen hoe zij vormgeven aan de Krijgsmacht van de toekomst door de werkvloer centraal te stellen. “Laat mensen werken vanuit hun passie en talent, geef ze ruimte om te experimenteren en fouten te maken, handel niet vanuit angst maar vanuit vertrouwen en maak alles bespreekbaar.” Hierbij is geen plaats is voor ego’s en worden rangen vervangen door rollen. Dit schept een cultuur waar disruptieve ideeën worden gezien als kansen, niet als bedreigingen. Of zoals Dennie concludeert: “Hoe kunnen we ons comfortabel voelen in een wereld waarin disruptieve innovatie continue aanwezig is.” 00:00 Introductie George Owan en Leonard 03:50 Vertrouwen versus angst 15:35 Missie, mensen en mezelf 22:56 Videoboodschap Joost Borrenbergs 26:43 Het benutten van menselijk potentieel in de praktijk 34:38 Informatiegestuurd optreden 42:08 De Defensieorganisatie van de toekomst 57:20 Succesen 01:00:01 Slotwoord
company logo

Over Samen Sterker Podcast Defensie

Vrijheid, veiligheid en welvaart zijn niet meer vanzelfsprekend. 
De stabiliteit van Europa staat onder druk en de betrokkenheid bij een grootschalig conflict binnen afzienbare tijd is een serieus te nemen scenario.
Dit vraagt om een effectieve en schaalbare Defensieorganisatie in een weerbare maatschappij.
Maar hoe kom je nu tot een schaalbare organisatie? Hoe doen we dat zelf? Hoe gaan we samenwerken?
In deze podcastserie nemen we jullie mee in de successen en uitdagingen van het realiseren van de schaalbare krijgsmacht.

Luister via ...

Volg ons op ...