Samen Sterker Podcast Defensie - S02 / E05

Astrid Hollaar-Teunisse: Sleutelen aan gedrag is sleutelen aan systemen

In de vijfde aflevering van Just Culture is bij ons te gast... 

Astrid Hollaar-Teunisse, organisatiecoach. Nu, aan de vooravond van haar FLO, doet zij ons het genoegen haar opgedane inzichten met ons te delen in het kader van het Just Culture-project.

Systeemdenker

Hollaar is fier aanhanger van systeemdenken: gedragingen worden hoofdzakelijk geconditioneerd door allerlei sociale contexten en dynamieken. Je kunt mensen wel vertellen dat ze anders moeten doen of denken, maar je kunt mensen dus alleen vrij en onafhankelijk laten handelen als je iets kunt doen aan de contexten en dynamieken waardoor vervallen in oude patronen. Dit kan alleen als je je ingrepen doorvoert in alle lagen van de organisatie.

Deep democracy

Sociale veiligheid bevordert niet alleen het functioneren van teams, maar ook de schaal van de organisatie is een sociaal veilige cultuur een voorwaarde om tot adequate besluitvorming te komen. 

Sociale veiligheid is niet dat alles altijd kan

Hollaar wijst echter ook op de grenzen van het sociale veiligheidsideaal die inherent zijn aan de taakomschrijving van de organisatie. Onderling vertrouwen is absoluut noodzakelijk om te kunnen functioneren in teamverband, zeker in de Defensie-context. Diversiteit en feilbaarheid zijn dan wel nobele idealen om na te streven, maar “soms kan dat echt even niet”. Sociale veiligheid is niet dat alles altijd kan.

De vijfde aflevering van Just Culture, een interview met … Astrid Hollaar-Teunisse: een gesprek over uiteenlopende thema’s – systeemdenken, leiderschap als ont-wikkeling, en de verhoudingen van sociale en operationele veiligheid – aangevuld met mooie woorden voor de volgende generatie leidinggevenden en coaches.

Een bijzondere reeks:

In een samenwerking tussen de Samen Sterker Podcast van het Transitieteam CDS en het project Just Culture (NLDA), wordt de discussie aangegaan over de impact van sociale veiligheid op operationele effectiviteit, waarbij sommigen vrezen dat het de operationele veiligheid ondermijnt, terwijl anderen geloven dat het deze juist versterkt.

company logo

Over Samen Sterker Podcast Defensie

Vrijheid, veiligheid en welvaart zijn niet meer vanzelfsprekend. 
De stabiliteit van Europa staat onder druk en de betrokkenheid bij een grootschalig conflict binnen afzienbare tijd is een serieus te nemen scenario.
Dit vraagt om een effectieve en schaalbare Defensieorganisatie in een weerbare maatschappij.
Maar hoe kom je nu tot een schaalbare organisatie? Hoe doen we dat zelf? Hoe gaan we samenwerken?
In deze podcastserie nemen we jullie mee in de successen en uitdagingen van het realiseren van de schaalbare krijgsmacht.

Luister via ...

Volg ons op ...