Samen Sterker Podcast Defensie - S03 / E04

Annelies van Vark: Veiligheid is een taak van de gehele maatschappij.

In de vierde aflevering van de Samen Sterker podcast staat de whole of society approach centraal, met als gast Annelies van Vark. Annelies promoveert op een onderzoek naar de rol van de krijgsmacht in de samenleving in Nederland, Zweden en Finland. Annelies licht toe: "Zweden en Finland hanteren al decennialang een whole of society approach. Die benadering gaat ervan uit dat iedereen een bijdrage te leveren heeft aan de nationale veiligheid.


Cultuur van Samenwerking en Integratie

Annelies benadrukt het belang van integratie tussen civiele en militaire inspanningen en haalt hierbij Zweden en Finland aan als voorbeelden. "Kijk naar Zweden en Finland; hun benadering van total defense is een perfect voorbeeld van hoe civiele en militaire inspanningen samenkomen voor nationale veiligheid."

Leren van Internationale Voorbeelden

Verwijzend naar de internationale context, spreekt Annelies over de noodzaak om te leren van landen die al langer de Russische dreiging ervaren. "De recente spanningen met Rusland tonen de urgentie aan om onze krijgsmacht schaalbaar te maken en de samenleving weerbaar. We moeten leren van landen die al langer met deze dreiging omgaan."

Schaalbaarheid en Veerkracht

Schaalbaarheid en veerkracht zijn kernthema's in het gesprek. Annelies wijst op het belang van het opbouwen van een veerkrachtige samenleving, geïnspireerd door het Finse en Zweedse model. “Een weerbare samenleving is de ultieme vorm van schaalbaarheid.”

Sense of urgency

Tot slot spreekt Annelies haar zorgen uit over het verschil in urgentiebesef tussen Nederland and landen als Zweden en Finland. “Een whole of society benadering vraagt offers van een samenleving. Dat gaat in Nederland alleen lukken als er voldoende urgentiebesef is.”

Deze aflevering van de Samen Sterker podcast met Annelies van Vark biedt een uniek en diepgaand perspectief op de 'whole of society approach' in defensie en veiligheid. De urgentie en relevantie van dit onderwerp maken deze podcast een must-listen voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van veiligheid en defensie.


company logo

Over Samen Sterker Podcast Defensie

Vrijheid, veiligheid en welvaart zijn niet meer vanzelfsprekend. 
De stabiliteit van Europa staat onder druk en de betrokkenheid bij een grootschalig conflict binnen afzienbare tijd is een serieus te nemen scenario.
Dit vraagt om een effectieve en schaalbare Defensieorganisatie in een weerbare maatschappij.
Maar hoe kom je nu tot een schaalbare organisatie? Hoe doen we dat zelf? Hoe gaan we samenwerken?
In deze podcastserie nemen we jullie mee in de successen en uitdagingen van het realiseren van de schaalbare krijgsmacht.

Luister via ...

Volg ons op ...