Samen Sterker Podcast Defensie - S0 / E13

#13 Saskia Risseeuw Directeur DCR: Social Impact Bonds, de re-integrant als uitgangspunt.

“We liepen vast in de spelregels van het contract…

“We liepen vast in de spelregels van het contract en waren vooral gericht op de output, maar niet op het vergroten op iemands kansen op de arbeidsmarkt.” Per maand helpt het Dienstencentrum Re-integratie (DCR) 1000 tot 1200 mensen die zijn uitgevallen wegens ziekte of andere omstandigheden om terug te keren in het arbeidsproces. Het gemeenschappelijke doel van alle betrokken partijen is dat de re-integranten hun loopbaan zo snel als mogelijk oppakken, binnen of buiten Defensie. Hoewel dit logisch klinkt, ervaarde directeur Dienstencentrum Re-integratie Saskia Risseeuw de werkelijkheid toch anders. “We liepen vast in de spelregels van het contract en waren vooral gericht op de output, maar niet op het vergroten op iemands kansen op de arbeidsmarkt.” Dennie van Diesen, zelf (voormalig)re-integrant, herkent deze strijd tegen het systeem. In deze Samen Sterker Podcast vertelt Saskia Dennie hoe zij door een experiment met Social Impact Bonds een positieve beweging binnen deze publiek-private samenwerking heeft gecreëerd, met het welzijn van de re-integrant als uitgangspunt.
company logo

Over Samen Sterker Podcast Defensie

Vrijheid, veiligheid en welvaart zijn niet meer vanzelfsprekend. 
De stabiliteit van Europa staat onder druk en de betrokkenheid bij een grootschalig conflict binnen afzienbare tijd is een serieus te nemen scenario.
Dit vraagt om een effectieve en schaalbare Defensieorganisatie in een weerbare maatschappij.
Maar hoe kom je nu tot een schaalbare organisatie? Hoe doen we dat zelf? Hoe gaan we samenwerken?
In deze podcastserie nemen we jullie mee in de successen en uitdagingen van het realiseren van de schaalbare krijgsmacht.

Luister via ...

Volg ons op ...