NICE - S01 / E04

Jean Berkhout

Jean Berkhout heeft een verkopende functie in het groen en deelnemer aan de Expeditie Westerveld. Hij ziet de natuur zienderogen achteruitgaan. Jean zag de Expeditie als kans om zij stem te laten horen en zijn zienswijze te delen binnen de eigen gemeenschap. Hij wil een centrale hub creëren waar reststromen terecht kan komen om vervolgens weer als nieuw product in de gemeenschap een plek te geven. De Expeditie heeft hem geholpen om mensen te ontmoeten die steeds een stukje van jouw puzzel kunnen helpen leggen.

Over NICE

Het Noorden zet expliciet in op een circulaire economie. 

NICE is in het leven geroepen om deze transitie te helpen versnellen. Dit is een initiatief van 18 organisaties afkomstig uit de werelden van ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheden en omgeving. Organisaties die samen werk willen maken van de transitie naar een circulaire economie.

Luister via ...

Volg ons op ...