NICE - S01 / E01

Expeditie Westerveld

Van idee naar initiatief

Alex van Oost, directeur-bestuurder van Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) en Wiebe Lamsma CEO Circulaire Versnellers zijn twee van de initiatiefnemers voor een Transitie Expeditie in de gemeente Westerveld. Beide zijn zij onderdeel van het opgerichte Collectief Circulair Westerveld. Zij reflecteren op wat is eigenlijk een Expeditie en waartoe dient een Expeditie.

De motivatie hiervoor is dat ze zagen dat MKB’ers heel hard aan het werk waren, maar geen ruimte hadden om te innoveren. Daarnaast komen ondernemers met hele mooie plannen naar de overheid en die zegt dan dat kan niet. Hierdoor zijn de tot het inzicht gekomen dat praktijk en beleid beter samengebracht moet worden zodat innovatie sneller en soepeler kan verlopen. Zonder samenwerking geen circulaire economie.

Over NICE

Het Noorden zet expliciet in op een circulaire economie. 

NICE is in het leven geroepen om deze transitie te helpen versnellen. Dit is een initiatief van 18 organisaties afkomstig uit de werelden van ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheden en omgeving. Organisaties die samen werk willen maken van de transitie naar een circulaire economie.

Luister via ...

Volg ons op ...