Geheelmeesters gesprekken - S01 / E33

Geheelmeesters Gesprekken: Sharon Stellaard

Boomerangbeleid besproken

Sharon Stellaard zat in talloze en oeverloze bijeenkomsten over stippen op de horizon. ‘Razende stilstand’ noemt Harmut Rosa dat. Sharon dacht “Hoe kan dit anders?”

Vanuit verwondering en nieuwsgierigheid ging ze promoveren omdat ze “beter wilde begrijpen waarom we niet konden veranderen.”

Nu ziet ze mensen “rennen, inzoomen en vooruitblikken” en probeert ze dat te veranderen naar “stilstaan, uitzoomen en achteruitkijken”. Want “we hebben geen tijd te verliezen om de tijd te nemen”

Met haar proefschrift over #boemerangbeleid haalde ze de landelijke media. Maar dat was niet altijd makkelijk. En het maakt de volgende stap ook niet direct helder. “Als veel beleid het probleem is, waarom is meer beleid dan een oplossing?”

Ze werkt nu aan een concept van #reflectiekamers en is hoopvol op weg naar toepassing van haar opgedane kennis. Een prachtig promotieonderzoek, over wezenlijke onderwerpen, wat mensen diep raakt.

Ik heb genoten van ons gesprek, waarin we ook over wijlen onderwijsexpert Sir Ken Robinson kwamen te spreken (zie TED talk onderaan).

Veel luisterplezier!


TED praatje Ken Robinson: https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_changing_education_paradigms)


Over Geheelmeesters gesprekken

Gesprekken met zorgprofessionals die buiten de eigen kolom kijken, kennis delen en zich compromisloos inzetten om een toekomstvaste zorg te ontwerpen.


Deze podcast wordt met minimale middelen maar maximale liefde gemaakt. Vind je ze leuk en wil je een financiële donatie doen? Erg graag. Maar niet aan mij. Dat is niet nodig. Stichting Collectief Kapitaal kan je donatie wel goed gebruiken. Zie https://www.collectiefkapitaal.nl

Aanbeveling op persoonlijke titel. Groeten, Egge

Luister via ...

Volg ons op ...