Geheelmeesters gesprekken - S01 / E16

Geheelmeesters gesprekken: Maria Grijpma

Klein Geluk Ambassadeur

Vandaag is het de Dag van de Mantelzorger. Ik mocht een paar dagen geleden spreken met de schrijfster van Klein Geluk voor de Mantelzorger. Een greep uit de onderwerpen van ons digitale, maar toch huiselijke gesprek:

* “het zit in de kleine dingen”,

* goed voor jezelf zorgen: “geen sexy onderwerp maar het is broodnodig”,

* een nieuw TV format (als John de Mol zijn leven nog wil beteren)…

* heerlijk slapen in het tuinhuisje tussen Nepal en Texel in,

* wijsheid doorgeven (o.a. “als je het te druk hebt, doe je teveel”) en simpel durven zijn,

* evenwicht tussen draagkracht en draaglast,

* (gewoon) omgaan met de dood (“ik ga naar de bergen, wil jij me brengen”),

* kansen voor een nieuwe beroepsgroep!

Over Geheelmeesters gesprekken

Gesprekken met zorgprofessionals die buiten de eigen kolom kijken, kennis delen en zich compromisloos inzetten om een toekomstvaste zorg te ontwerpen.


Deze podcast wordt met minimale middelen maar maximale liefde gemaakt. Vind je ze leuk en wil je een financiële donatie doen? Erg graag. Maar niet aan mij. Dat is niet nodig. Stichting Collectief Kapitaal kan je donatie wel goed gebruiken. Zie https://www.collectiefkapitaal.nl

Aanbeveling op persoonlijke titel. Groeten, Egge

Luister via ...

Volg ons op ...