CVD - Centrum voor Veiligheid en Digitalisering - S0 / E01

Digitale veiligheid: 4 experts nemen stelling

Paneldiscussie tijdens Digital Security Congres

Tijdens het Digital Security in the Netherlands Congres gaan Oscar Koeroo (CISO Ministerie VWS), Erno Doorenspleet (Vicepresident CTO KPN Security), Dave Maasland (CEO ESET Nederland) en Martijn Dekker (CISO ABN AMRO) met elkaar in discussie over de volgende stellingen:

-Bestuurders in het security domein moeten meer technische kennis te hebben om de juiste besluiten te nemen

-Bedrijven leggen teveel verantwoordelijkheid over digitale veiligheid bij de politiek

-Cybersecurity en privacy krijgen onvoldoende aandacht binnen het Nederlandse onderwijs

-Security frameworks zijn zinloos want hackers zijn altijd sneller en innovatiever.


Over CVD - Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

Om Nederland digitaal veiliger te maken zijn meer goed opgeleide professionals nodig. In het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering brengen partners uit bedrijfsleven en publieke sector de theorie en de dagelijkse praktijk samen. Het is de plek waar op basis van vraagstukken uit de praktijk gezamenlijk kennis wordt ontwikkeld en gedeeld.