DE BIEB IS MEER - S02 / E28

#28 Stand van zaken IDO's

Op weg naar de Nationale IDO Dag

In deze aflevering ga ik in gesprek met Kirsten Sinke die zich op landelijk en provinciaal bezighoudt met de IDO's. Aan bod komen de stand van zaken, de laatste nieuwtjes en toelichting op de Nationale IDO Dag op 14 maart 2023.

In het bijzonder gaat het over wat er komt kijken bij het opleiden medewerkers en vrijwilligers die in het IDO werken en hoe omgegaan wordt met de vraagstukken die zich daarbij voordoen. Tenslotte gaat Kirsten in op alle opleidingen die er al zijn en die er in 2023 nog gaan komen. 

Over DE BIEB IS MEER

De Bieb is meer is een initiatief van Math Göbbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.  

Met verhalen achter de ontwikkelingen en mensen binnen de sector wordt je meegenomen in de manier waarop bibliotheken inspelen op de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, zoals het bevorderen van leesplezier, het werken aan digitale zelfredzaamheid en het terugdringen van laaggeletterdheid. 

Heb je zelf een verhaal om te vertellen of wil je reageren? Neem dan contact op met Math Göbbels via info@onderzoekmeteffect.nl. 

Over de maker: Math Göbbels (1966) is onafhankelijk onderzoeker en adviseur. Hij is al jaren werkzaam binnen de openbare bibliotheeksector en betrokken bij de opzet en doorontwikkeling van de certificeringskaders voor bibliotheken, cultuurinstellingen en taalnetwerken. Math gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de maatschappelijke bibliotheek.

Luister via ...

Volg ons op ...