Voedingsgeneeskunde podcasts - S01 / E01

Voedingsgeneeskunde | #1 | Laaggradige ontstekingen

Niet zo onschuldig als het klinkt

Een gesprek met Cindy de Waard en Jolanda Verkleij over laaggradige ontstekingen en dit alles onder de bezielende leiding van Ivonne Pappot. Centraal staat het thema Chronische inflammatie, ook wel laaggradige ontsteking of low-grade inflammation genoemd. We kennen allemaal de acute ontsteking, die ineens ontstaat en meestal vanzelf verdwijnt. Maar we hebben ook te maken met lichte ontsteking, die aan de basis ligt van veel chronische aandoeningen. Naast het bespreken van wat het is en wat de gevolgen kunnen zijn natuurlijk ook aandacht voor de mogelijke aanpak met de focus op voeding en specifieke nutriënten!

company logo

Over Voedingsgeneeskunde podcasts

Podcasts van Voedingsgeneeskunde - platform voor gezondheidsprofessionals. We gaan in op veel voorkomende ziektebeelden waarbij de rol van voeding en voedingssupplementen een belangrijk gespreksonderdeel vormen. De ervaring leert dat er vaak veel vragen zijn over het inzetten van supplementen, dosering en het wel/niet veilig combineren van supplementen en medicatie.