Voedingsgeneeskunde podcasts - S01 / E03

Voedingsgeneeskunde | #3 | Voeding voor het brein

Over medicatie, voeding en suppletie

In deze podcast gaat Ivonne Pappot in gesprek met integraal werkend apotheker Han Siem en huis- en leefstijlarts Lieneke van de Griendt. We weten dat voeding van invloed is op onze mentale gezondheid. Voeding bepaalt mede hoe we ons voelen, hoe we denken en hoe we ons gedragen. Wij nemen de luisteraars mee in de relatie tussen voeding en psyche en leggen de link met darmgezondheid en we bespreken de rol van suppletie. We zullen ook ingaan op mogelijke interacties tussen voedingssupplementen en psychopharmaca. Je kunt immers niet alles onbeperkt tegelijkertijd slikken.

company logo

Over Voedingsgeneeskunde podcasts

Podcasts van Voedingsgeneeskunde - platform voor gezondheidsprofessionals. We gaan in op veel voorkomende ziektebeelden waarbij de rol van voeding en voedingssupplementen een belangrijk gespreksonderdeel vormen. De ervaring leert dat er vaak veel vragen zijn over het inzetten van supplementen, dosering en het wel/niet veilig combineren van supplementen en medicatie.