Voedingsgeneeskunde podcasts - S03 / E42

Magnesium belangrijker dan calcium?

Magnesium zou werken tegen spierspanning, stress, vermoeidheid, hersenmist en nog veel meer. Zijn die claims wel gegrond of worden die gevoed door de supplementenindustrie. En uit studies blijkt dat een magnesiumtekort het calciumgehalte in de cel verhoogt. Wat betekent dit? Ivonne Pappot diept dit uit in gesprek met Andrea van Vuuren.

company logo

Over Voedingsgeneeskunde podcasts

Podcasts van Voedingsgeneeskunde - platform voor gezondheidsprofessionals. We gaan in op veel voorkomende ziektebeelden waarbij de rol van voeding en voedingssupplementen een belangrijk gespreksonderdeel vormen. De ervaring leert dat er vaak veel vragen zijn over het inzetten van supplementen, dosering en het wel/niet veilig combineren van supplementen en medicatie.