Governance in gesprek - S01 / E02

Professionalisering van het intern toezicht

Governance in gesprek is een onregelmatig verschijnende podcast van Hartger Wassink en Marco Frijlink. In de podcast gaan Marco en Hartger in gesprek met elkaar en met gasten over de vraag hoe het samenspel tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap het best kan worden ingericht én geoperationaliseerd teneinde te leiden tot de beste resultaten voor de organisatie.

company logo

Over Governance in gesprek

In deze podcast spreken Marco Frijlink en Hartger Wassink met elkaar en met gasten over het onderwerp 'governance'; hoe werken bestuur, toezicht en medezeggenschap optimaal samen om te komen tot het realiseren van de doelen van de organisatie? Het onderwerp wordt van alle denkbare kanten belicht, waarbij elk antwoord meestel weer nieuwe vragen oproept. Bekijk de website voor meer informatie.

Luister via ...