Praten over pillen - S01 / A09

Praten over pillen (stichting PILL)

Floortje Scheepers

In deze aflevering van praten over pillen van stichting PILL gaat Ewout Kattouw (hbo-ervaringsdeskundige, voorzitter van stichting PILL) in gesprek met Floortje Scheepers (psychiater, hoogleraar).

Floortje is naast hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg, hoofd van de afdeling Psychiatrie (zorg, onderwijs en onderzoek) van het UMC Utrecht en wetenschappelijk directeur van Phrenos. Daarnaast is ze auteur van het boek 'Mensen zijn ingewikkeld'.

In dit gesprek praten we over hoe maakbaar de mens is en welke rol de psychiatrie in dat maakbaarheidsdenken heeft. We vragen ons af of symptomen het probleem zijn waar we ons op moeten focussen of dat dit slechts signalen van onderliggend lijden zijn die we ook als zodanig moeten benaderen?

We praten over waarom sommige mensen zoveel belang hechten aan DSM labels, en hoe zinvol het is om normafwijkingen te classificeren.

Uiteraard praten we ook over de pillen. Zo vragen we ons af welke verklaringsmodellen we mensen eigenlijk aanbieden als we pillen als oplossing aanbieden. En waarom er nog steeds zo snel en vaak psychofarmaca worden voorgeschreven, en hoe we tot terughoudendheid in het voorschrijven komen. 

Verder praten we in dit gesprek over welke rol en functie de ggz in de huidige samenleving zou moeten hebben. Neemt de ggz hun public health taak serieus?

En uiteraard komt Floortjes boek 'Mensen zijn ingewikkeld' (https://www.singeluitgeverijen.nl/de-arbeiderspers/boek/mensen-zijn-ingewikkeld/) aan bod in het gesprek.


Over Praten over pillen

Stichting PILL vindt dat er te snel, te veel en/of te langdurig psychofarmaca worden voorgeschreven, wat grote risico’s met zich meebrengt. Daarom bevordert PILL een verantwoord gebruik van psychofarmaca vanuit een breed perspectief. 

PILL brengt drie verschillende kennisbronnen over psychofarmaca samen. Het gaat om ervaringskennis (opgedaan uit de ervaringen van mensen die psychofarmaca gebruiken, of hebben gebruikt); klinische kennis (die hulpverleners hebben met het voorschrijven van psychofarmaca) en academische kennis (die voortkomt uit onderzoek). In de praktijk gaapt er een kloof tussen deze verschillende kennisbronnen die overigens even waardevol zijn.

In deze podcast serie gaan we in gesprek met allerlei verschillende mensen die ervaring hebben met, en kennis over, psychofarmaca. 


Volg ons op ...