Praten over pillen - S01 / E16

Praten over pillen met Elbert-Jaap Schipper

Stichting PILL

In deze aflevering van praten over pillen van stichting PILL gaat Ewout Kattouw (hbo-ervaringsdeskundige, voorzitter van stichting PILL) in gesprek met Elbert-Jaap Schipper (directeur en psychiater).

Elbert-Jaap is psychiater en directeur/ medeoprichter van KieN.

KieN biedt specialistische GGZ hulp voor kinderen, volwassenen en ouderen in Friesland. Ze doen dit vanuit kleinschaligheid waarin korte lijnen en concrete, begrijpelijke en transparante zorg voorop staat.

Elbert Jaap verteld in dit gesprek hoe en waarom hij KieN heeft opgericht en op welke manier zij werken met mensen die psychisch in de knel komen.

Volgens Elbert Jaap gaat therapie met name over gedragsverandering. Deze gedragsverandering komt niet enkel tot stand door praten en pillen maar nog veel meer door te doen en te ervaren.

Veel mensen met psychische klachten voelen niet meer wat ze willen en zijn de verbinding met zichzelf en de wereld om hun heen verloren. Voor duurzame verandering is bewustzijn nodig en het leren verdragen en reguleren van negatieve emoties.

Soms heeft medicatie hier een kleine rol in maar het kan het herstel ook in de weg zitten omdat het ook een vorm van vermijding kan zijn.

Elbert Jaap is opgeleid in het medische model waarin er van uit wordt gegaan dat er iets mis is in je lichaam en dat herstelt moet worden met een (medicamenteuze) ingreep. Inmiddels kijkt hij er anders naar omdat dit soort ingrepen zelden duurzame gedragsveranderingen teweegbrengen.

Medicatie kan volgens Elbert Jaap in sommige gevallen wel degelijk helpend zijn maar we schieten soms te ver door in het voorschrijven en gebruik. Dit heeft volgens hem onder andere te maken met het onvermogen om met ongenoegen om te gaan. Ook professionals kunnen het ongenoegen van de ander soms slecht verdragen en zijn dan geneigd snel pillen voor te schrijven om het ongenoegen weg te drukken. Dit is jammer genoeg vaak een schijnoplossing omdat het ongenoegen uiteindelijk weer terug komt.

Daar komt bij dat medicatie gedragsveranderingen vaak meer remmen dan stimuleren.

We praten over het maakbaarheidsdenken in de zorg en of we niet op een hele andere manier naar gezondheid moeten kijken.

Verder houdt Elbert Jaap een pleidooi voor kleinschaligheid waarin we vanuit kernwaarden kunnen functioneren en de problemen vanuit de community oplossen.

Grote instituten zijn ooit opgericht om een maatschappelijke opgave te realiseren maar zijn vaak meer bezig met zichzelf in stand houden. We vragen ons dan ook af hoe dit bij de farmaceutische industrie werkt. Welke belangen en waarden staan daar voorop?

Tot slot praten we over wat goede wetenschap is en of de psychiatrie wel in staat is goed te reflecteren op het eigen handelen.

Stichting PILL is een onafhankelijke stichting die geen subsidies of anderzijds financiering ontvangt. Om dit soort podcast afleveringen mogelijk te maken moeten wij het dus hebben van donaties van mensen die onze missie een warm hart toedragen.

Mocht jij stichting PILL willen steunen dan kun je vriend van de stichting worden, of eenmalig een donatie doen. Kijk hiervoor op onze website www.stichting-pill.nl.


Over Praten over pillen

Stichting PILL vindt dat er te snel, te veel en/of te langdurig psychofarmaca worden voorgeschreven, wat grote risico’s met zich meebrengt. Daarom bevordert PILL een verantwoord gebruik van psychofarmaca vanuit een breed perspectief. 

PILL brengt drie verschillende kennisbronnen over psychofarmaca samen. Het gaat om ervaringskennis (opgedaan uit de ervaringen van mensen die psychofarmaca gebruiken, of hebben gebruikt); klinische kennis (die hulpverleners hebben met het voorschrijven van psychofarmaca) en academische kennis (die voortkomt uit onderzoek). In de praktijk gaapt er een kloof tussen deze verschillende kennisbronnen die overigens even waardevol zijn.

In deze podcast serie gaan we in gesprek met allerlei verschillende mensen die ervaring hebben met, en kennis over, psychofarmaca. 


Volg ons op ...