Praten over pillen - S01 / A12

Praten over pillen (stichting PILL)

Jim van Os deel 2

In deze aflevering van praten over pillen van stichting PILL gaat Ewout Kattouw (hbo-ervaringsdeskundige, voorzitter van stichting PILL) verder in gesprek met Jim van Os (psychiater/ hoogleraar).

Jim is psychiater, epidemioloog, hoogleraar Psychiatrie en voorzitter van de Divisie Hersenen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

In deze tweede aflevering met Jim praten we over de wetenschap achter de pillen die in de ggz gebruikt worden. Deze worden ook wel psychofarmaca genoemd.

Hoe kijkt Jim als epidemioloog naar psychofarmaca? Zijn de gerandomiseerde onderzoeken, die veel worden gebruikt om aan te tonen of ze werken, eigenlijk wel betrouwbaar genoeg?

Geeft het gebruik van psychofarmaca een speciale chemische ervaring, die een transcendente werking geeft waardoor men het psychisch lijden kan overstijgen, of gaat het eerder over een probleem in het brein wat gecorrigeerd wordt door de pillen. Is het überhaupt gerechtvaardigd en zinvol om deze pillen lang te gebruiken of kan het beter als een kortdurende interventie ingezet worden?

Wegen de voordelen op populatieniveau op tegen de nadelen? En wat weten we over de lange termijn effecten?

Wanneer is het risico op ernstige bijwerkingen eigenlijk acceptabel en wordt de eed van Hippocrates hierin wel goed genoeg in acht genomen?

In welk licht moeten we de huidige en toekomstige medische behandelingen binnen de ggz nou eigenlijk bekijken vanuit historisch oogpunt?

Is het vanuit dat perspectief zinvol, en wenselijk, om de opkomende middelen zoals psilocybine en esketamine vanuit een medisch kader in te zetten?

Verder staan we uitgebreid stil bij het afbouwen van de pillen. We bespreken de kloof tussen de academische kennis en de ervaringskennis.

Hebben we gerandomiseerd onderzoek nodig om meer kennis over veilig afbouwen te krijgen, of kan deze kennis ook uit ervaringen met het afbouwen worden verkregen?

Al met al een zeer informatieve aflevering over allerlei aspecten rond de pillen die er binnen de ggz worden gebruikt.

Over Praten over pillen

Stichting PILL vindt dat er te snel, te veel en/of te langdurig psychofarmaca worden voorgeschreven, wat grote risico’s met zich meebrengt. Daarom bevordert PILL een verantwoord gebruik van psychofarmaca vanuit een breed perspectief. 

PILL brengt drie verschillende kennisbronnen over psychofarmaca samen. Het gaat om ervaringskennis (opgedaan uit de ervaringen van mensen die psychofarmaca gebruiken, of hebben gebruikt); klinische kennis (die hulpverleners hebben met het voorschrijven van psychofarmaca) en academische kennis (die voortkomt uit onderzoek). In de praktijk gaapt er een kloof tussen deze verschillende kennisbronnen die overigens even waardevol zijn.

In deze podcast serie gaan we in gesprek met allerlei verschillende mensen die ervaring hebben met, en kennis over, psychofarmaca. 


Volg ons op ...