Praten over pillen - S01 / A11

Praten over pillen (stichting PILL)

Jim van Os

In deze aflevering van praten over pillen van stichting PILL gaat Ewout Kattouw (hbo-ervaringsdeskundige, voorzitter van stichting PILL) in gesprek met Jim van Os (psychiater/ hoogleraar).

Jim is psychiater, epidemioloog, hoogleraar Psychiatrie en voorzitter van de Divisie Hersenen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Het gesprek met Jim is opgedeeld in twee afleveringen. In deze eerste aflevering praten we over de vraag wat psychische lijden nou eigenlijk is.

Klopt het dat we met medische stoornissen en ziekten te maken hebben die door biologische brein afwijkingen veroorzaakt worden, of is de oorsprong van het psychisch lijden eerder te vinden in de interactie met de omgeving en ons bewustzijn?

Is de psychiatrie te veel aan het medicaliseren?, hoe wetenschappelijk is het medische model eigenlijk?, en wat is er uit de beloftes van de DSM 3, 4 en 5 gekomen dat we de biologische oorzaken van psychisch lijden zullen vinden in biologische markers door hier miljarden aan onderzoeksgeld in te investeren?

Welke voor en nadelen zitten er eigenlijk aan het DSM labelen? Hebben we werkelijk 400 verschillende DSM labels nodig of kunnen we het in de praktijk houden bij een aantal grove categorieën?

We kijken naar welke invloeden en belangen hebben meegespeeld bij het ontstaan van het huidige paradigma. En welke rol de vorming van een neoliberale samenleving, van meten en weten hierin heeft gehad?

Daaraan gekoppeld bespreken we het actuele thema van de Nederlandse Zorg Autoriteit die middels het verzamelen van privacy gevoelige data van bijna een miljoen ggz cliënten willen meten, controleren en voorspellen hoe een zorg traject er uit gaat zien en wat dit kost?

Verder bespreken we hoe we uit het huidige, niet passende paradigma kunnen komen en richting een praktijk kunnen komen waarin we het niet weten kunnen omarmen, en weer oog kunnen krijgen voor de complexiteit van de volledige mens.


Over Praten over pillen

Stichting PILL vindt dat er te snel, te veel en/of te langdurig psychofarmaca worden voorgeschreven, wat grote risico’s met zich meebrengt. Daarom bevordert PILL een verantwoord gebruik van psychofarmaca vanuit een breed perspectief. 

PILL brengt drie verschillende kennisbronnen over psychofarmaca samen. Het gaat om ervaringskennis (opgedaan uit de ervaringen van mensen die psychofarmaca gebruiken, of hebben gebruikt); klinische kennis (die hulpverleners hebben met het voorschrijven van psychofarmaca) en academische kennis (die voortkomt uit onderzoek). In de praktijk gaapt er een kloof tussen deze verschillende kennisbronnen die overigens even waardevol zijn.

In deze podcast serie gaan we in gesprek met allerlei verschillende mensen die ervaring hebben met, en kennis over, psychofarmaca. 


Volg ons op ...