The Bridge A (No) Fara - S0 / E01

Een gesprek over Dubbelbloed met Raoul Pengel

Het aantal mensen dat zich identificeren als behorend tot twee of meer etniciteiten neemt toe. Voor sommige kinderen die als dubbelbloed opgroeien, zullen grote vragen over hun identiteit misschien pas opduiken in de vroege volwassenheid, wanneer ze al op zichzelf de wereld in gaan. Ik ga hierover in gesprek met mijn matti Raoul Pengel. Raoul heeft de podcast beluisterd die we een tijd geleden gemaakt met Roeselien Wekker over dit onderwerp. Welkom bij The Bridge A (No) Fara. 

De term 'ras'  wordt zoveel mogelijk vermeden wanneer we verwijzen naar een gemeenschappelijke afkomst van een groep mensen. Er is maar één menselijk ras. Daarvoor in de plaats gebruik de term 'etniciteit' verwijzend naar de gedeelde sociale, culturele of historische ervaringen en praktijken van een groep mensen.

Het zijn onze voorouders die via ons spreken, ze verbinden de generaties en de verloren families met elkaar. We creëren op basis van wat we voelen en ervaren, geven we de geschiedenis en sentiment door, door middel van geluid, onze ziel, de soul die zich in zijn puurste vorm manifesteert in onze muziek.

Sarah-Jane brengt dit samen in haar nummer Miracles Of Melanin. Thank you so much Sarah-Jane. Lobi

Deze aflevering werd gemaakt door Chester Mijnals & Raoul Pengel.

Presentator en Schrijver: Chester Mijnals

contact@thebridgemedia.nl

https://app.springcast.fm/podcast/the-bridge-a-no-fara

https://www.facebook.com/thebridgeanofara

https://open.spotify.com/show/4HwAR9sqRLPtGDS1pCrP28?si=65609734037a48d8&nd=1&dlsi=6b871af7453c4b4f

https://afromagazine.nl

company logo

Over The Bridge A (No) Fara

The Bridge A (No) Fara is een podcast waar uitwisseling van ideeën centraal staan, een plek waar we kunnen samen komen zonder dat er in beginsel al een oordeel is. Waarom? Omdat het bij The Bridge A (No) Fara gaat om wat verbindt, liever een dialoog of een gesprek dan een debat. Uitgangspunt is dat een ieder een ander paradigma / referentiekader heeft. Dat wat ons navigeert door het leven. Maar ook navigatie heeft af en toe een update nodig en of soms een paradigmashift. Wellicht kunnen wij een begin daarin zijn. The Bridge A (No) Fara wil graag als “Brug” tot dienen naar  je nieuwe paradigma. 

Presentator en Schrijver: Chester Mijnals

Cohost: Raoul Pengel

Video: Justin de Visser

contact@thebridgemedia.nl


Luister via ...

Volg ons op ...