Wij Zijn Ritme - S01 / A05

Hoofdstuk 5: Het ritme van ruzie

Dit verhaal gaat over het nauwkeurig bekijken van ruzies en gevechten. Want misschien zijn ruzies en gevechten niet zo chaotisch als ze lijken als je hun ritmes begrijpt.

Marie Rosenkrantz Lindegaard, die dit verhaal schreef, is antropoloog en criminoloog. Haar onderzoek richt zich op gedrag in de openbare ruimte, in het bijzonder het overtreden van regels en het naleven van regels, en hoe mensen omgaan met conflicten en geweld.

De illustraties die bij dit verhaal horen zijn gemaakt door Cyprian Koscielniak. Hij is een beroemde illustrator en grafisch ontwerper van affiches, tv-scèneontwerp, film leaders, boekillustraties, krantenillustraties, illustraties voor tijdschriften en commercieel werk. Hij werkte onder meer samen met kranten als NRC Handelsblad, Financieel Dagblad, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel en New York Times. Het verhaal in deze aflevering wordt voorgelezen door Marie Rosenkrantz Lindegaard.

Om de illustraties te bekijken die bij dit verhaal horen, klik op deze link.

Over Wij Zijn Ritme

Ritme is van alle tijden en overal om ons heen. In de maan en de sterren, in eb en vloed, in trams, bussen en stoplichten, thuis en op school, op internet en in je telefoon. Ritme is een kracht die helpt om gezond te zijn, vol te houden en je goed te voelen.

In deze podcast luister je naar verhalen van artistieke en wetenschappelijke onderzoekers over hun ervaring met ritme in onze snel veranderende wereld.

'Wij Zijn Ritme' is onderdeel van het onderzoeksprogramma Values for Survival. Dit is het Amsterdamse onderzoeksprogramma van de Nederlandse bijdrage aan de 17e Architectuur Biënnale in Venetië. In opdracht van Het Nieuwe Instituut is dit programma vormgegeven door Caroline Nevejan, de Chief Science Officer van gemeente Amsterdam.Luister via ...

Volg ons op ...