Duurzaam Raak - S02 / E02

Duurzaam onderwijs: "Er is ook in het onderwijs een mono-cultuur: die van de ratio"

Amanda Cooiman over onze relatie met de natuur en over wat in ons onderwijs mist

"Ook in het onderwijs zien we mono-cultuur: die van de ratio," stelt freelance docente Amanda Cooiman, verwijzend naar dat bijna enkel het 'cognitief rationele' in hoger onderwijs wordt gefaciliteerd. "We zijn als mens niet alleen maar rationeel. Het is voor onze toekomst wezenlijk dat er aandacht komt voor alle vier van onze intelligenties. We kunnen namelijk niet alles alleen maar bedenken. Er is ook een verandering in de relatie tot de natuur voor nodig." Ze illustreert de reden hiervoor met de laatste woorden van Wubbo Ockels: "waar we van houden, daar gaan we voor zorgen."

"We gebruiken de aarde nu, op allerlei manieren, en het blijkt inmiddels dat dit niet oneindig kan. We kunnen zoeken naar nieuwe vormen van technologie maar volgens mij - en veel anderen - is er een bewustzijnsverandering nodig. Hebben we wel zoveel nodig?" Amanda gaat in op hoe die bewustzijnsverandering zich voltrekt en hoe onze relatie met de natuur hierin helpt.   

company logo

Over Duurzaam Raak

Duurzaam Raak is een podcast van Pacha Media. Dit bedrijf van Maiken Larsen wil via gesprekken, debat, oefeningen en opstellingen antwoorden vinden op hoe we als samenleving onze habitat weer kunnen gaan koesteren. Naast technologie ziet Maiken een rol voor het verbinden met jezelf, elkaar en de natuur. Via gesprekken verkent ze dit en gerelateerde thema's. 

Luister via ...

Volg ons op ...