De Onderstroom - S02 / E02

#2 - Mathieu Segers – Sociaal Europa: het leven van mensen, voorbij de *dominantie* van de markt

Mathieu Segers over de historische wortels en toekomst van Sociaal Europa.

Het nieuwe seizoen van De Onderstroom gaat over Sociaal Europa. In een serie gesprekken laat de redactie van Progressief Café *verschillende* experts aan het woord die vertellen hoe wij vanuit Nederland aan een nieuwe sociale agenda *voor* de Europese Unie kunnen bouwen.

In deze aflevering gaan Ruben Stift en Kiza Magendane in gesprek met Mathieu Segers. Segers is hoogleraar Europese Geschiedenis aan de Maastricht University. Het gesprek gaat over de historische wortels van Sociaal Europa, en de kansen die nu voor ons liggen om de tweedeling in de Europese samenleving aan te pakken. Het gesprek gaat ook over het subsidiariteitbeginsel en de complexe manier waarop Europese solidariteit wordt vorm gegeven. Segers laat zien hoe de geschiedenis ons kan inspireren om een Europese samenwerking te ontwikkelen waarin het leven van mensen centraal staat, en niet alleen de *gemeenschappelijke* markt.


Op 27 juni organiseert Progressief Café in samenwerking met de Mr. Hans van Mierlo Stichting een bijeenkomst over de nieuwe sociale agenda van de Europese Unie. Wil jij met diverse experts meepraten over hoe wij vanuit Nederland kunnen bijdragen aan Europese solidariteit? Meld je dan aan via deze link: https://dezwijger.nl/programma/het-sociale-europa


Voor meer informatie over de artikelen die experts namens Progressief Café voorafgaand de bijeenkomst in Vrij Nederland publiceren, check deze link:

https://www.vn.nl/de-onderstroom-sociaal-europa/


Volg ons: 

Twitter: https://twitter.com/ProgressiefCafe    

Instagram: https://www.instagram.com/progressiefcafe/    

Facebook: https://www.facebook.com/ProgressiefCafe    


Redactie en montage door Daan Haselager

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daan-haselager-2a1bb3108/    

Instagram: https://www.instagram.com/daanhaselager/  

Over De Onderstroom

Nederland is een rijk aan ideeën over hoe de samenleving duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger kan.

En toch lukt het ons niet altijd om die ideeën aantrekkelijk te maken voor het grote publiek.

Dit is een podcast van Progressief Café (denktank en politiek platform) waarin wij de ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid en praktijk vertalen.

Wij praten met denkers, dromers en doeners. Wat is hun progressieve droom voor Nederland?

-

In het tweede seizoen van De Onderstroom onderzoeken wij hoe wij vanuit Nederland een bijdrage kunnen leveren aan de nieuwe sociale agenda van de Europese Unie. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, ook binnen de EU? 

Inzichten uit dit seizoen worden besproken op een groot evenement op 27 juni, in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Kom mee praten met andere burgers en experts over hoe wij vanuit Nederland kunnen bouwen aan een solidair Europa. Meld je via aan:  https://dezwijger.nl/programma/het-sociale-europa

Naast de podcast publiceert Progressief Café in samenwenwerking met Vrij Nederland een serie-artikelen waarin wij experts aan het woord laten om invulling te geven aan de nieuwe sociale agenda voor Europa. Check deze link om je te verdiepen https://www.vn.nl/de-onderstroom-sociaal-europa/