De Onderstroom - S03 / E01

#1 - Harriet Bergman - Hoe politieke emotie de klimaatbeweging kleurt - De Onderstroom

Hoe politieke emotie de klimaatbeweging kleurt - Seizoen 3 ‘Moreel beraad over het klimaat’

De tijd van wachten is voorbij, rapide klimaatverandering heeft actie nodig. Dat is het vertrekpunt van het derde seizoen van de Onderstroom. De redactie van Progressief Cafe nodigt denkers, dromers en doeners uit die vertellen hoe ver zij zouden gaan om klimaatverandering te stoppen. Het doel is om de luisteraar mee te nemen in het begrijpen van radicaal klimaatactivisme. Hoe moeten we kijken naar de acties van spelers in het ‘klimaatdebat’? Wat is institutioneel geweld? Hoe speelt de wet daarin een rol? 


Van buitenaf lijken de acties radicaal, maar voor diegene die er middenin zitten is het al tien voor twaalf. Activisten moeten meestal hun verhaal in soundbites doen en kunnen op onbegrip bij een groter publiek rekenen. Deze podcast is gericht op het beter begrijpen van radicaal activisme en de perceptie van de klimaat protesteerder uit te diepen.


In de allereerste aflevering is filosoof Harriet Bergman te gast, die promoveert aan de Universiteit Antwerpen op het onderwerp trots als politieke emotie. Zij laat haar licht schijnen op de recente gebeurtenissen in Lützerath, waar een dorp plaats moest maken voor bruinkool winning. Ook vertelt ze over haar onderzoek, de wereld als brandend huis van Andreas Malm en redeneert vanuit haar expertise over hoe ver activisme mag gaan in de strijd tegen klimaatverandering. 


Voor meer informatie, check: www.progressiefcafe.nl, http://vn.nl/de-onderstroom en word lid.


Nieuwsartikel: Botsingen tussen politie en betogers bij protest tegen ontruiming Lützerath 


Harriet Bergman

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/harri%C3%ABt-bergman-374b458a 

Instagram: https://www.instagram.com/klimaatontwrichting/ 

Twitter: https://twitter.com/HarrietmBergman


Volg Progressief Cafe

Twitter: https://twitter.com/ProgressiefCafe

Instagram: https://www.instagram.com/progressiefcafe/

Facebook: https://www.facebook.com/ProgressiefCafe


Redactie en montage door Daan Haselager

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daan-haselager-2a1bb3108/

Instagram: https://www.instagram.com/daanhaselager/

Over De Onderstroom

Nederland is een rijk aan ideeën over hoe de samenleving duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger kan.

En toch lukt het ons niet altijd om die ideeën aantrekkelijk te maken voor het grote publiek.

Dit is een podcast van Progressief Café (denktank en politiek platform) waarin wij de ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid en praktijk vertalen.

Wij praten met denkers, dromers en doeners. Wat is hun progressieve droom voor Nederland?

-

In het tweede seizoen van De Onderstroom onderzoeken wij hoe wij vanuit Nederland een bijdrage kunnen leveren aan de nieuwe sociale agenda van de Europese Unie. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, ook binnen de EU? 

Inzichten uit dit seizoen worden besproken op een groot evenement op 27 juni, in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Kom mee praten met andere burgers en experts over hoe wij vanuit Nederland kunnen bouwen aan een solidair Europa. Meld je via aan:  https://dezwijger.nl/programma/het-sociale-europa

Naast de podcast publiceert Progressief Café in samenwenwerking met Vrij Nederland een serie-artikelen waarin wij experts aan het woord laten om invulling te geven aan de nieuwe sociale agenda voor Europa. Check deze link om je te verdiepen https://www.vn.nl/de-onderstroom-sociaal-europa/