De Onderstroom - S02 / E01

#1 - Afke Groen & Kiza Magendane - Op naar een nieuwe Sociale agenda voor Europa

Kiza Magendane en Afke Groen over de noodzaak van Sociaal Europa

Het nieuwe seizoen van De Onderstroom gaat over Sociaal Europa. In een serie gesprekken laat de redactie van Progressief Café diverse experts aan het woord die vertellen hoe wij vanuit Nederland aan een nieuwe sociale agenda van de Europese Unie kunnen bouwen. 


In deze introducerende aflevering praten Kiza Magendane en Afke Groen je bij. Zij geven een korte introductie bij wat zij onder een nieuwe sociale agenda van de EU verstaan en waarom het hoogtijd is om het daarover te hebben. Tevens vertellen zij hoe zij vanuit hun denktanks daar een bijdrage aan willen aan de opbouw van die nieuwe Europese sociale agenda. 


Kiza Magendane is initiatiefnemer van Progressief Café, de nieuwe denktank die Progressief Nederland verbindt om oplossing te vinden op grote vragen van onze tijd. Afke Groen is directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. 


Op 27 juni organiseert Progressief Café in samenwerking met de Mr. Hans van Mierlo Stichting een bijeenkomst over de nieuwe sociale agenda van de Europese Unie. Wil jij met diverse experts meepraten over hoe wij vanuit Nederland kunnen bijdragen aan Europese solidariteit? Meld je dan aan via deze link: https://dezwijger.nl/programma/het-sociale-europa 


Voor meer informatie over artikelen die experts namens Progressief Café voorafgaand de bijeenkomst in Vrij Nederland publiceren, check deze link: 

https://www.vn.nl/de-onderstroom-sociaal-europa/


Volg ons: 

Twitter: https://twitter.com/ProgressiefCafe  

Instagram: https://www.instagram.com/progressiefcafe/   

Facebook: https://www.facebook.com/ProgressiefCafe   

 

Redactie en montage door Daan Haselager

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daan-haselager-2a1bb3108/   

Instagram: https://www.instagram.com/daanhaselager/  


Over De Onderstroom

Nederland is een rijk aan ideeën over hoe de samenleving duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger kan.

En toch lukt het ons niet altijd om die ideeën aantrekkelijk te maken voor het grote publiek.

Dit is een podcast van Progressief Café (denktank en politiek platform) waarin wij de ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid en praktijk vertalen.

Wij praten met denkers, dromers en doeners. Wat is hun progressieve droom voor Nederland?

-

In het tweede seizoen van De Onderstroom onderzoeken wij hoe wij vanuit Nederland een bijdrage kunnen leveren aan de nieuwe sociale agenda van de Europese Unie. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, ook binnen de EU? 

Inzichten uit dit seizoen worden besproken op een groot evenement op 27 juni, in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Kom mee praten met andere burgers en experts over hoe wij vanuit Nederland kunnen bouwen aan een solidair Europa. Meld je via aan:  https://dezwijger.nl/programma/het-sociale-europa

Naast de podcast publiceert Progressief Café in samenwenwerking met Vrij Nederland een serie-artikelen waarin wij experts aan het woord laten om invulling te geven aan de nieuwe sociale agenda voor Europa. Check deze link om je te verdiepen https://www.vn.nl/de-onderstroom-sociaal-europa/