In gesprek met Pioniers - S0 / A07

#7 Bouwen aan verdraagzaamheid

In deze opname vertelt Hanneke Laarakker over haar ervaringen met situaties die vragen om begrip voor elkaar. Waarderend onderzoeken is niet alleen haar professionele instrument, maar ook haar persoonlijke leefstijl. Ze bouwt bij voortduring aan verdraagzaamheid.

Vanuit haar werk op het Instituut voor Interventiekunde spreekt ze over de waarde van het conflict, in gesprek gaan met elkaar en het belang van samen 'mogen experimenteren' en al doende ontwikkelen. Het gedachtegoed van het instituut heeft ze onlangs samen met de twee andere eigenaren in een boek vastgelegd. Tijdens het schrijven hebben ze hun gezamenlijke denkbeelden kunnen aanscherpen en doorleven. 

Daarnaast slaat ze -als vrijwilliger- met andere ouders de brug bij HazenkampThuis. Dit is een Nijmeegs participatieproject waarbij tien jongvolwassenen met een vorm van autisme zelfstandig wonen in een groot appartementencomplex in de stad. Met activiteiten en gesprek voor álle bewoners ontstaan de mooiste verbindingen en zien mensen wederzijds naar elkaar om.

www.hazenkampthuis.nl

www.instituutvoorinterventiekunde.nl

company logo

Over In gesprek met Pioniers

Waarom deze podcast?

Als 'Partner in Pionieren' zet ik in mijn werk jouw persoonlijke droom centraal. We vinden, vormen en verwoorden het juiste verhaal. Maar ook het collectief heeft iets nodig. De wereld is aan een nieuw narratief toe, alleen: wat dan? En hoe dan?

Het sleutelwoord hier is ‘bezieling’. Daarmee creëren we de beweging. En door waardevolle ervaringen te delen, versnellen we het proces. Storytelling is een krachtig instrument. Wat voor de één gewoon is, kan een eureka moment voor de ander zijn. The missing piece die de weg vrijmaakt. De ondernemers waar ik mee spreek, hopen jou te inspireren met hun eerlijke verhaal over zoeken, beleven en ontdekken.


Wil je zelf iets bijdragen? Wees welkom! Neem contact op via boekbaren.nl of bel me op 06-51249959.