CCV-podcast - S02 / E05

Multiproblematiek | afl. 2 Veiligheid voorop

Hoe borgen we de veiligheid voor iedereen in onze maatschappij

Er zijn gezinnen waar verschillende problemen tegelijk moeten worden aangepakt. Waar de gokverslaving van de vader leidt tot betalingsproblemen met de woningcorporatie. En waar de straatangst van een moeder ervoor zorgt dat kinderen niet naar school gebracht worden. Hoe help je zo’n gezin? Met welk probleem begin je en hoe voorkom je dat de oplossing van het ene probleem ervoor zorgt dat een ander probleem blijft voortwoekeren? We praten in deze podcast over multiproblematiek. Hoe zorg je ervoor dat alle organisaties rondom zo’n gezin met elkaar blijven overleggen?

Deze podcast zijn een Audiodroom productie.

Wij bedanken alle sprekers voor hun openhartige bijdrage.

Wil je meer weten over de aanpak van multiproblematiek, kijk dan op de website platformmultiproblematiek.nl. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut bundelen op dit platform hun krachten. Samen inspireren zij professionals om breder samen te werken en betere, effectievere hulp te bieden aan mensen met complexe en meervoudige problemen. Dit doen ze door uitwisseling te stimuleren, door te verbeteren en te vernieuwen met als doel de gezamenlijke aanpak op multiproblematiek steeds verder door te ontwikkelen. 

Over CCV-podcast

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Samenwerking is daarbij essentieel. Ons motto is dan ook: veiligheid maken we samen. In deze podcast zoomen we in op actuele veiligheidsthema’s.


De podcastserie is een initiatief van Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Deze podcastserie is geproduceerd door: Audiodroom-podcastproducties


Luister via ...