CCV-podcast - S02 / E04

Multiproblematiek | afl. 1 De Burger als uitgangspunt

Over zorgen hebben, zorgen delen rond hulpverlening aan mensen met multiproblematiek

Overheid en gemeentes werken nauw samen met allerlei instanties, instellingen en professionals om mensen die te maken hebben met multiproblematiek, te helpen. Iedere situatie vraagt een ander aanpak. Het is daarbij soms één stap vooruit en dan weer twee stappen achteruit. In deze serie laten we daarom de verschillende verhalen horen. Het doel blijft daarbij telkens dat organisaties hun samenwerking verder kunnen verbeteren. Welkom bij de eerste aflevering van de podcastserie over multiproblematiek van het CCV: ‘de burger als uitgangspunt’. 

Deze podcast is een Audiodroom productie.

Wil je meer weten over de aanpak van multiproblematiek, kijk dan op de website platformmultiproblematiek.nl  Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut bundelen op dit platform hun krachten. Samen inspireren zij professionals om breder samen te werken en betere, effectievere hulp te bieden aan mensen met complexe en meervoudige problemen. Dit doen ze door uitwisseling te stimuleren, door te verbeteren en te vernieuwen met als doel de gezamenlijke aanpak op multiproblematiek steeds verder door te ontwikkelen. 

Over CCV-podcast

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Samenwerking is daarbij essentieel. Ons motto is dan ook: veiligheid maken we samen. In deze podcast zoomen we in op actuele veiligheidsthema’s.


De podcastserie is een initiatief van Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Deze podcastserie is geproduceerd door: Audiodroom-podcastproducties


Luister via ...