CCV-podcast - S04 / E02

Geboeid | #2 De oorzaak en het beleid

Aanpak jeugdcriminaliteit en ondermijning

Vertrouwen en een persoonlijke aanpak. Dat zijn volgens de sprekers in aflevering 2 van de CCV-podcastserie Geboeid de belangrijkste elementen voor succes binnen de aanpak jeugdcriminaliteit. En een 24/7 bereikbaarheid. Daarover praten jongeren uit de doelgroep en professionals openhartig. Aflevering 2 gaat over oorzaak en beleid.

“Het is alleen maar geldverspilling geweest dat al die jongerenwerkers met mij bezig zijn geweest. Want uiteindelijk word je alleen geholpen als je dat zelf wilt, ” zegt Thimo. Is dat zo? Jan Dirk de Jong, lector Aanpak jeugdcriminaliteit aan de Hogeschool Leiden, onderzoekt hoe effectief de hulpverlening aan jongeren is en hoe dat beter kan. Voor Isabeth Mijnarends, afdelingshoofd Beleid en Strategie bij Parket Oost-Nederland is de versnipperde benadering een groot punt van zorg: “Iedereen bedoelt het goed, maar wat je ziet is dat we allemaal apart gaan lopen.” Gemeente Tilburg werkt daarom met gezinscoaches. Die bieden ondersteuning op alle fronten. Als het moet helpen ze ook bij een verhuizing, of het regelen van een uitkering. Ook Toni Iñiguez Najdanovski biedt 24/7 ondersteuning. Vanuit Prospect4Cash begeleidt hij jongeren in Arnhem naar werk. En als het moet, belt hij daarvoor ’s morgens vroeg aan bij jongeren en haalt ze uit hun bed. “Hijs je in de kleren, ik wacht wel.”

Over de podcast

Geboeid is een serie van drie afleveringen over de rol van school, beleid en samenwerking. Iedere aflevering bevat kennis, ervaring en praktische handvatten. De jongeren die in de podcast aan het woord komen spreken uit ervaring. Samen bedachten zij de titel: Geboeid en Berry maakte de muziek ervoor. Meer over de studio Nimma van Kevin, vind je hier.

Meer informatie over de aanpak jeugdcriminaliteit en ondermijning via hetccv.nl

Meer relevante downloads zijn:

Toolbox Jongeren en georganiseerde criminaliteit

Toolbox Wapens en Jongeren

Wegwijzer Jeugd en Veiligheid


Deze podcastaflevering is gemaakt door Audiodroom. 

Over CCV-podcast

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Samenwerking is daarbij essentieel. Ons motto is dan ook: veiligheid maken we samen. In deze podcast zoomen we in op actuele veiligheidsthema’s.


De podcastserie is een initiatief van Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Deze podcastserie is geproduceerd door: Audiodroom-podcastproducties


Luister via ...