CCV-podcast - S03 / E04

Collectieve Horeca Ontzegging | Aanpak tegen uitgaansoverlast

De collectieve Horeca Ontzegging (CHO) is niet nieuw, maar wel actueel. Wat is het precies en hoe helpt het de horeca ondernemer om gedoe in zijn zaak te voorkomen. Maar de CHO is meer. Het is een manier om, dankzij samenwerkingen en goede onderlinge afspraken, de veiligheid van het uitgaansleven in zijn geheel beter te borgen. Hoe doe je dat eigenlijk als stakeholder die de veiligheid in jouw stad of dorp bewaakt? Luister naar deze podcastaflevering van het CCV. Aan deze aflevering werkten mee:

Roderick Dekker - horeca-ondernemer

Eveline Doornhegge van Koninklijke Horeca Nederland

Ibrahim Esezer van de gemeente Almere

Nikos Giannos van de politie Zwolle

De aflevering is een initiatief van Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en is gemaakt in samenwerking met het ministerie Justitie en Veiligheid.

Productie: Audiodroom Podcastproducties

Over CCV-podcast

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Samenwerking is daarbij essentieel. Ons motto is dan ook: veiligheid maken we samen. In deze podcast zoomen we in op actuele veiligheidsthema’s.


De podcastserie is een initiatief van Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Deze podcastserie is geproduceerd door: Audiodroom-podcastproducties


Luister via ...