CCV-podcast - S01 / E01

Afl. 1 Cyber Sessions: Introductie

In deze eerst Cyber Sessions podcast vertellen de hoofdgasten van deze aflevering Astrid Nienhuis, burgemeester van Heemstede en Ronny van Gerven, regionaal projectleider over praktische zaken rondom digitale veiligheid: Waar begin je, hoe krijg je het bestuur mee, welke partners heb je nodig? Presentator Rogier Elshout laat daarbij de Lokale cyberwegenkaart van het CCV uitgebreid aan bod komen. Die maakt duidelijk welke rol de gemeente kan pakken, welke gevaren er op de weg zijn en waar de gemeente hulp kan inroepen. Deze eerste podcast is een introductie van het thema, de volgende vier uitzendingen gaan elk in op een eigen weg van de Lokale cyberwegenkaart, namelijk: 1) Eigen huis op orde,  2) Cyberincidenten en cybercrisis, 3) Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, 4) Online aangejaagde ordeverstoring 

Liever de uitzending terugkijken? Dat kan via www.hetccv.nl/cybersessions.

Meer weten? Ga naar hetccv.nl/cyber of naar vng.nl.  

 

Over CCV-podcast

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Samenwerking is daarbij essentieel. Ons motto is dan ook: veiligheid maken we samen. In deze podcast zoomen we in op actuele veiligheidsthema’s.


De podcastserie is een initiatief van Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Deze podcastserie is geproduceerd door: Audiodroom-podcastproducties


Luister via ...