Law Talk - S02 / E69

Law Talk 69: Nieuwe kabinetsplannen (1) RIV toets na 1 jaar?

Law Talk 69: Nieuwe kabinetsplannen (1) RIV toets na 1 jaar?

In deel 1 van deze tweeluik van Law Talk bespreken mr. Pascal WIllems en mr. Patricia Weijmans de plannen die het kabinet heeft met de arbeidsmarkt, zoals besproken in de brief van minister Van Gennip (SZW) van 3 april 2023.

In deel 1 bespreken Pascal en Patricia de belangrijkste voorstellen op het gebied van ziekte en re-integratie zoals het voorstel om het wetsvoorstel "Leidend zijn oordeel bedrijfsarts bij RIV toets" in te trekken en het voorstel om kleine en middelgrote werkgevers de mogelijkheid te bieden om na 1 jaar ziekte, het 1e spoor traject formeel af te sluiten zodat de werkgever zich kan richten op spoor 2 en de arbeidsplaats van de zieke werknemer duurzaam door een andere medewerker kan worden ingevuld.

In deel 2 zullen Patricia en Pascal ingaan op een aantal voorstellen rondom het bieden van meer werk- en inkomenszekerheid voor flexwerkers en de plannen om een duidelijker onderscheid te maken tussen werknemers en ZZP-ers.

company logo

Over Law Talk

In Law Talk bespreken de deskundige advocaten van WVO Advocaten allerlei actuele juridische onderwerpen op het gebied van het arbeidsrecht, ziekte- en verzuim en sociale zekerheid op praktische en laagdrempelige wijze.

Luister via ...

Volg ons op ...