Law Talk - S02 / E52

Law Talk 52: Zoals beloofd: antwoorden op de vragen van het WVO-Event 2022 (2)

Law Talk 52: Zoals beloofd: antwoorden op de vragen van het WVO-Event 2022 (2)

In deze Law Talk lossen mr. Pascal Willems en mr. Patricia Weijmans de belofte in die tijdens het WVO Event op donderdag 6 oktober 2022 is gedaan aan de deelnemers. Pascal en Patricia bespreken de vragen die tijdens het Event in de Slido-app zijn gesteld maar waarvoor er te weinig tijd was om die allemaal te beantwoorden.

Zo bespreken zij de vragen die binnen gekomen zijn over de gevolgen van het te kort aan verzekeringsartsen, bijvoorbeeld wanneer het UWV laat weten dat zij pas in 2023 een vervroegde IVA gaat behandelen. Daarnaast bespreken zij de vragen die gesteld zijn naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2022:3538) over de hernieuwde loondoorbetalingsperiode indien een medewerker, na eerst de wachttijd te hebben doorlopen, hersteld is geweest en daarna opnieuw uitvalt. Tot slot bespreken zij of het betaald ouderschapsverlof kan worden opgenomen wanneer een medewerker geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, en wat het UWV daarvan vindt in het kader van de re-integratieverplichting.

Luister ook eens onze andere Law Talk podcasts op Spotify, Apple Podcast of Springcast. U kunt ons daar ook volgen zodat u een signaal krijgt als de volgende Law Talk online staat.

Mocht u met interesse en plezier geluisterd hebben naar onze podcasts, dan zouden we het leuk vinden als u ons aanbeveelt bij uw collega's en relaties. En heeft u tips of aanbevelingen na het luisteren van onze podcasts? Laat het ons gerust weten via info@wvo-advocaten.nl.

company logo

Over Law Talk

In Law Talk bespreken de deskundige advocaten van WVO Advocaten allerlei actuele juridische onderwerpen op het gebied van het arbeidsrecht, ziekte- en verzuim en sociale zekerheid op praktische en laagdrempelige wijze.

Luister via ...

Volg ons op ...