Het ministerie van Digitale Zaken - S02 / E06

Diederik Samsom – de Green Deal, het datacenter van de toekomst en slim laden met de blockchain

“Duitsland is misschien wel een van de meest wanstaltige landen als het gaat over digitale infrastructuur.”

We eindigen ons rondje door Europa met Diederik Samsom. Hij ruilde de Nederlandse politiek in voor Brussel, waar hij kabinetschef is van Eurocommissaris Timmermans. Lotte en Robin leggen hem zes stellingen voor. Van het energieverbruik van de ICT-sector tot de rol van digitalisering in de Europese Green Deal. En van de IT-kennis van politici tot de wereldwijde positie van Europa. Gaan verduurzaming en digitalisering echt hand in hand?

company logo

Over Het ministerie van Digitale Zaken

Het ministerie van Digitale Zaken onderzoekt hoe Nederland succesvol uit de digitale transformatie komt. De kansen die digitalisering biedt maar ook de uitdagingen. Elke aflevering gaan we in gesprek met een Tweede Kamerlid over onderwerpen die hem of haar bezighouden. Voor welke uitdagingen staat het nieuwe kabinet? Wat wordt de rol van de nieuwe Kamercommissie Digitale Zaken? Welke politieke keuzes moeten we maken? En wat verwachten we van het bedrijfsleven en de burger?

Luister via ...

Volg ons op ...