Heartsmart Podcast - S0 / A01

#1 Hoe de vrouwelijke energie jouw positionering in de weg zit

In deze aflevering bespreekt Doran de kracht van de vrouwelijke energie: verbindingskracht. Tegelijkertijd is dit ook de grootste valkuil voor jouw leven en positionering. Want in de verbinding is het wel heel moeilijk, om in contact te blijven met jou eigen onderscheidende vermogen. Kortom je wilt wel uniek zijn, maar stiekem nog liever onderdeel zijn.

Je begrijpt dat dit het niet makkelijk maakt om je werkelijke ruimte en positie in te nemen. Je snapt ook dat hier dus meer aan de hand is, dan enkel niet wéten waar die positie overgaat. De vrouwelijke energie in jou wil liever niet individueel zijn. Die wil onderdeel zijn. Die kan zich inleven in het geheel. Deze aflevering nodigt je uit om jouw eigen vrouwelijke en mannelijke energie in evenwicht te brengen.

Stay heartsmart, Doran

Wil je je opgeven om mee te lezen met het boek ‘Positioneer Jezelf’ dat ik nu schrijf? Of meer info over aankomende trainingen en trajecten over positionering? Ga naar:

www.positioningfromtheheart.com

www.doranvanveenendaal.com

Over Heartsmart Podcast

De Heartsmart Podcast is jouw 'go-to-audio' voor een instant business retreat gevoel. De inhoud is gericht op de verdere ont-wikkeling en positionering van jezelf als Heartsmart ondernemer. 

Doran haar favoriete thema's zijn vertrouwen, ontvouwing, het hart, energie, manifesteren, positie en ruimte innemen. Ze werkt met de kracht van woorden, naar jezelf en naar de markt. 

Als positioneerder helpt ze (verder) bewuste ondernemers met hen innemen van een kloppende positie in woorden, Zijn en Doen (positionering). Met rakende marketing en klant communicatie. En met een diep vertrouwen om de eigen genialiteit verder te ontdekken en ontvouwen.