Impact leadership Delivered - S02 / E20

Margriet Bleeker en Tanno Bregonje, beiden partner bij Chauteix Institute

Het dialoog begint met elkaar zien en verbinding maken.

Waar er eerst sprake was van organisaties waarbij er een zekere mate van voorspelbaarheid was, zie je nu dat organisaties te maken krijgen met een steeds toenemende veranderdynamiek. De voorspelbaarheid is weg. Het kompas van oorzaak en gevolg is er niet meer. Wat blijft is het kompas in jezelf als mens en als leider.

Deze snel veranderende wereld vraagt om ander leiderschap. Leiderschap vanuit verbinding waar een leider een faciliterende verantwoordelijkheid heeft om een gevoel van gemeenschap te creëren. Daar wil talent werken, daar waar je mag verschijnen en het dialoog altijd aan kunt gaan. Als een team ervaart waar de gemeenschappelijkheid zit, dan gebeurt er iets. Het gemeenschappelijk brein ontstaat.

Veel luisterplezier!


company logo

Over Impact leadership Delivered

Welkom bij de podcastserie van SDH Impact Leadership Delivered

Waar we elke aflevering in gesprek gaan met een leider die zijn of haar ervaring met ons wilt delen en van wie we graag horen wat hun beeld is bij leiderschap in deze tijd. 

Leiders die oog hebben voor de transformatie in hun bedrijf, van hun mensen en van zichzelf. Die open staan voor de complexiteit in de omgeving en daar vanuit intuïtie, sensitiviteit en purpose op reageren.


Luister via ...

Volg ons op ...