Impact leadership Delivered - S01 / E17

Jan Bobbink, CEO Qlip BV en MLZ Holding BV

Uiteindelijk gaat het om het willen en kunnen: “Kun je het allebei en wil je het allebei?”

Jan Bobbink is nu 37 jaar werkzaam in de Agri Foodwereld.

Hij ziet een toenemende polarisatie in onze samenleving, binnen de politiek, de maatschappij en de business. Met deze dynamiek heb je als leidinggevende om te gaan, evenals bijvoorbeeld de huidige stikstofproblematiek.

Het meenemen van het leidinggevend kader met alle ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, daar draait het om. Hierbij geeft hij veel aandacht aan de competenties van leiderschap. Zo heeft hij zelf jaren geleden tijdens een meerdaagse training ervaren hoe belangrijk het is om te weten hoe de ander jou ziet en naar jou kijkt.

Echte samenwerking bereik je door silo’s en muren tussen afdelingen weg te halen en met een gedeelde focus resultaten te boeken.

Veel luisterplezier!company logo

Over Impact leadership Delivered

Welkom bij de podcastserie van SDH Impact Leadership Delivered

Waar we elke aflevering in gesprek gaan met een leider die zijn of haar ervaring met ons wilt delen en van wie we graag horen wat hun beeld is bij leiderschap in deze tijd. 

Leiders die oog hebben voor de transformatie in hun bedrijf, van hun mensen en van zichzelf. Die open staan voor de complexiteit in de omgeving en daar vanuit intuïtie, sensitiviteit en purpose op reageren.


Luister via ...

Volg ons op ...