Impact leadership Delivered - S01 / E16

Rob Meulendijks, Algemeen Directeur Ortessa

Vele kleine stapjes maken één grote stap vooruit!

Rob Meulendijks, een pragmatisch idealist die de samenwerking altijd zoekt.

Zijn geloof in de 2 P’s, Prestatie en Plezier, hebben bij Ortessa zijn vruchten afgeworpen.

Met een concreet doel voor ogen gelooft hij in breder kijken dan alleen naar je eigen organisatie waarbij hij open staat voor ideeën van anderen, deze afweegt en toetst aan haalbaarheid en realisme. Met het streven om ervoor te zorgen dat deze zoveel mogelijk bijdragen aan het realiseren van de SDG´s binnen de organisatie en daarbuiten. 

Zo is ook het initiatief `Open over Afval` ontstaan. Een platform waarbij alle organisaties in de keten gevraagd worden om open te zijn over afval en samen te werken. Dit om bij te kunnen dragen aan een duurzamere toekomst voor ons allemaal.

Veel luisterplezier!


company logo

Over Impact leadership Delivered

Welkom bij de podcastserie van SDH Impact Leadership Delivered

Waar we elke aflevering in gesprek gaan met een leider die zijn of haar ervaring met ons wilt delen en van wie we graag horen wat hun beeld is bij leiderschap in deze tijd. 

Leiders die oog hebben voor de transformatie in hun bedrijf, van hun mensen en van zichzelf. Die open staan voor de complexiteit in de omgeving en daar vanuit intuïtie, sensitiviteit en purpose op reageren.


Luister via ...

Volg ons op ...