Impact leadership Delivered - S02 / E19

Bert Jansen, commissaris (vz) RvC Koninklijke Zeelandia Groep BV en lid Raad van Toezicht WUR

Neem jezelf niet te serieus, je moet kunnen blijven lachen.

In de agro en voedingsindustrie vervulde Bert Jansen diverse boardroom functies bij verschillende soorten bedrijven. Meerdere ontwikkelingen op het gebied van leiderschap werden in de loop der tijd ingevoerd. De introductie van het begrip CEO, de term dienend leiderschap en een jonge generatie die zoveel andere dingen belangrijk vindt naast hard werken alleen.

Hij gelooft niet in belangrijk doen, maar wel in het hebben van een goed plan en een goed team. Een team waarin diversiteit altijd een belangrijke succesfactor is geweest.

Innoveren en blijven investeren in je organisatie is essentieel. Hierdoor was Avebe precies op het juiste moment in staat om in te spelen op de omslag van dierlijk naar plantaardig.

Als commissaris wil hij echt toegevoegde waarde leveren en is hij blij met de hogere eisen die aan deze verantwoordelijkheid worden gesteld.

Veel luisterplezier!


company logo

Over Impact leadership Delivered

Welkom bij de podcastserie van SDH Impact Leadership Delivered

Waar we elke aflevering in gesprek gaan met een leider die zijn of haar ervaring met ons wilt delen en van wie we graag horen wat hun beeld is bij leiderschap in deze tijd. 

Leiders die oog hebben voor de transformatie in hun bedrijf, van hun mensen en van zichzelf. Die open staan voor de complexiteit in de omgeving en daar vanuit intuïtie, sensitiviteit en purpose op reageren.


Luister via ...

Volg ons op ...